Утвърдени проекти - 2012 година

 

І сесия

 Рекламен проект: Портрети на Ректорите на НМА

Ръководител на проекта: проф. д-р Наташа Япова

 Концерт на студенти-лауреати на ХХІІІ национален конкурс “Св. Обретенов”

Ръководител на проекта: проф. Благовеста Константинова

 JSTOR – База данни за научна информация

Ръководител на проекта: д-р Елисавета Петкова

 Шостакович в НМА? (Ура!)

Ръководител на проекта: проф. Пламен Джуров

 Представяне на операта “Селският гадател” от Жан-Жак Русо в НДК

Ръководител на проекта: проф. д.изк. Виржиния Атанасова

 Концерт на курсовия хор и студентски хор “Бел канто”

Ръководител на проекта: проф. Мирослав Попсавов

 Издание на хабилитационния труд “Теоретични аспекти на функционалната хармония” от доц. д-р Андрей Диамандиев

Ръководител на проекта: доц. д-р Андрей Диамандиев

 Издаване на CD на най-значимите творби за клавирно дуо на Александър Йосифов

Ръководител на проекта: доц. Евгения Симеонова

 Концерт от камерни творби на професори от НМА – възпитаници на проф. Веселин Стоянов, посветен на 110-годишнината от рождението му, София, 2012

Ръководител на проекта: проф. Красимир Тасков 

 Академичен конкурс по композиция, посветен на 90 години от рождението на проф. Александър Райчев, София – 2012

Ръководител на проекта: проф. Красимир Тасков

 “100% практическа реализация”

Ръководител на проекта: проф. Пламен Джуров

 Дипломен концерт на студенти от специалност “Хорово дирижиране”

Ръководител на проекта: проф. Мирослав Попсавов

 “Пролетни четения – 2012”. Национална среща на преподавателите по История на музиката и Музикален фолклор от висшите и средни музикални училища

Ръководител на проекта: проф. д-р Анда Палиева

Майсторски клас по пиано и по виолончело 

Ръководител на проекта: доц. Ростислав Йовчев

 Пролетен концерт на катедра “Поп и джаз изкуство”

Ръководител на проекта: проф. Мария Ганева

 “Слава” (Fame) по музика на Стив Маргоушис

Ръководител на проекта: проф. Андрей Аврамов

 Два спектакъла на едноактните опери на Равел и Хиндемит

Ръководител на проекта: проф. Пламен Карталов

 “Поддръжка в класическия дуетен танц”, печатно издание

Ръководител на проекта: д-р Наталия Цонева

  “Професор Лилия Гюлева – познатата и непознатата”, издаване на книга с автор Таня Христова, по случай годишнина от рождението на Л. Гюлева (2012-2013)

Ръководител на проекта: доц. Людмила Хаджиева

 Вокални концерти

Ръководител на проекта: доц. Атанас Варадинов

 Проф. Сава Димитров. “Избрани етюди за кларинет” – сборник

Ръководител на проекта: доц. д-р Сава Димитров

 Академичен конкурс “Проф. Никола Стефанов” за дуа с флейта

Ръководител на проекта: проф. Георги Спасов

Ново издание на справочника “Камерни ансамбли от български композитори”

Ръководител на проекта: проф. д-р Велислава Георгиева

“Руската клавирна музика – интерпретация и традиции” – майсторски клас по пиано на проф. Валерий Пясецкий

Ръководител на проекта: проф. Йовчо Крушев

 Алексис Вайсенберг – интервюта, печатно издание

Ръководител на проекта: проф. Стела Димитрова-Майсторова

 ІV академичен клавирен конкурс

Ръководител на проекта: проф. Стела Димитрова-Майсторова

Преиздаване на учебник по “Методика на обучението по контрабас”

Ръководител на проекта: доц. Стефан Жилков

 ІV академичен цигулков конкурс

Ръководител на проекта: проф. Йосиф Радионов

 Издаване на концерт за виола от Тодор Стойков

Ръководител на проекта: доц. Стефан Жилков

 Европейска научна конференция на висшите училища – BASS 2012 – Копенхаген

Ръководител на проекта: проф. д-р Петя Бъговска

 80-годишен юбилей на проф. Костадин Чилев

Ръководител на проекта: доц. Спиро Петков

Концерт в памет на проф. Владимир Аврамов

Ръководител на проекта: доц. Георгита Бояджиева

Концерт на студентски квартет от ИФ на НМА в международния фестивал „Салон на изкуствата”

Ръководител на проекта: доц. Георгита Бояджиева

 

ІІ сесия

Научно-информационни материали за дейността на Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров”

Ръководител на проекта: проф. д-р Наташа Япова

„Към представата за скерцо в музиката. От зараждането на жанра до около последната четвърт на ХІХ век”

– автор проф. д.изк. Томи Кърклисийски

Ръководител на проекта: проф. д-р Елена Стоянова 

Алманах 2012 (продължаващ ежегодно)

Ръководител на проекта: проф. д.изк. Томи Кърклисийски

Юбилеен авторски концерт на проф. Атанас Атанасов

Ръководител на проекта: проф. Красимир Тасков

Хоров концерт на студентите от V курс „Хорово дирижиране – музика на ХХ век”

Ръководител на проекта: доц. Адриана Благоева

Концерт от камерни творби на проф. Александър Райчеви негови възпитаници- професори в НМА,СУ и ВИТИЗ, посветен на 90 годишнината от рождението му-София 2012

Ръководител на проекта: проф. Красимир Тасков           

Запис на „Тържествени фанфари” от акад. Васил Казанджиев

Ръководител на проекта: проф. д-р Ангел Македонски                             

Втори академичен конкурс „Парашкев Хаджиев”

Ръководител на проекта: проф. Нико Исаков

Коледен концерт на катедра „Поп и джаз изкуство”

Ръководител на проекта: проф. Мария Ганева

Два концерта с оркестър на ВФ

Ръководител на проекта: доц. Ивайло Кринчев

„Проф. Сава Димитров, избрани етюди за кларнет в народен тон”

Ръководител на проекта: доц. д-р Сава Димитров