Утвърдени проекти - 2015 година

1. Книга „Практики за изработване на български традиционни инструменти през втората половина на ХХ век – традиции и иновации”, автор доц. д-р Мануела Бончева

Ръководител на проекта: доц. д-р Мануела Бончева

 

2. Юбилеен концерт по повод 60-годишнината на проф. Красимир Тасков – композитор и пианист

Ръководител на проекта: проф. д.изк. Филип Павлов

 

3. Академичен форум „Интегрална музикална теория  2015”

Ръководител на проекта: доц. д-р Весела Бояджиева

 

4. Eлектронно издание на Алманаха

Ръководител на проекта: проф. д-р Наташа Япова

 

5. „Контрапункти” – поредица от четири концерта с участието на студенти-дипломанти и докторанти

Ръководител на проекта: проф. Пламен Джуров

 

6. „Академични пролетни четения” – пето издание. Национална среща на преподавателите по История на музиката и Музикален фолклор с международно участие

Ръководител на проекта: проф. д-р Анда Палиева

 

7. Музикално-терапевтични техники

Ръководител на проекта: проф. д-р Наташа Япова

 

8. Българската музикална култура между държавата и пазара – еднодневен семинар

Ръководител на проекта: доц. д-р Мануела Бончева

 

9. „Музикалната философия” – издаване на сборник с научни студии

Ръководител на проекта: проф. д-р Иля Йончев

 

10. „Българска музика от фонда на БНТ”

Ръководител на проекта: проф. д-р Емилия Коларова

 

11. Докторантски четения 2015

Ръководител на проекта: проф. д-р Емилия Коларова

 

12. Дипломен концерт с хор и оркестър на студентите от V курс Хорово дирижиране

Ръководител на проекта: проф. д-р Адриана Благоева

 

 

13. „Проф. Сава Димитров, Избрани технически етюди за кларинет” (продължаващ проект)

Ръководител на проекта: проф. д-р Сава Димитров

 

14. V Академичен камерен конкурс „Класика и съвременност”

Ръководител на проекта: проф. Атанас Атанасов

 

15. Реализиране на звукозаписи за компактдиск със заглавие „От Барока до съвременността”

Ръководител на проекта: доц. д-р Ясен Теодосиев

 

16. VІІ Академичен клавирен конкурс, посветен на 100 г. от смъртта на Александър Скрябин и на 70 г. от смъртта на Бела Барток

Ръководител на проекта: доц. д-р Илия Чернаев

 

17. Академичен бас фестивал с международно участие

Ръководител на проекта: проф. д-р Петя Бъговска

 

18. Дни на виолата в НМА

Ръководител на проекта: доц. д-р Стефан Жилков

 

19. Тематични концерти на студентските оркестри

Ръководител на проекта: проф. д-р Ангел Македонски

 

20. Учебно помагало: „Пиеси за цугтромбон от съвременни български композитори”, съставител и редактор - хон. ас. Станислав Почекански

Ръководител на проекта: проф. д-р Ангел Македонски

 

21. Акордеонно концертно турне

Ръководител на проекта: проф. Димо Димов

 

22. VІІ Академичен цигулков конкурс

Ръководител на проекта: проф. Йосиф Радионов

 

23. Учебно помагало „Соло-албум за тромпетисти”, съставител хон. ас. Кирил Македонски

Ръководител на проекта: проф. Атанас Дюлгеров

 

24. Студентските оркестри на концертния подиум

Ръководител на проекта: проф. д-р Ангел Македонски

 

25. Издаване на теоретичен труд „Изпълнителско дишане при духови инструменталисти”, автор Станислав Почекански

Ръководител на проекта: проф. д-р Ангел Македонски

 

26. Пролетен концерт на катедра „Поп и джаз изкуство”

Ръководител на проекта: проф. Мария Ганева

 

27. Коледен концерт на катедра „Поп и джаз изкуство”

Ръководител на проекта: проф. Мария Ганева

 

28. Сценична реализация на операта „Вълшебната флейта” от В. А. Моцарт

Ръководител на проекта: проф. д-р Христо Игнатов

 

29. Държавни изпити и репрезентативни концерти на абсолвенти и магистри от Вокалния факултет

Ръководител на проекта: доц. д-р Виолета Горчева

 

30. „Заедно на сцената” – студенти  и преподаватели в операта „Така правят всички жени” от В. А. Моцарт

Ръководител на проекта: доц. Атанас Варадинов