Утвърдени проекти - 2011 година - ІІІ сесия

1. Музикално-жанров анализ. Концерт за оркестър в музиката на ХХ в.

                                      Ръководител на проекта:  проф. д-р Елена Стоянова

2. Научни издания – „Диалогът традиции – съвременност в българското музикално творчество на ХХ в.” на доц. д-р Емилия Коларова и „Функционирането  на  български   традиционни  инструменти  днес”  на  гл. ас. д-р Мануела Бончева

                                      Ръководител на проекта:  проф. д-р Анда Палиева                                                             

3.  Три спектакъла на операта  “Сватбата на Фигаро” от Моцарт

                                      Ръководител на проекта:  доц. Ивайло Кринчев                               

4. „Дон Паскуале”  от Доницети

                                       Ръководител на проекта:  доц. Христо Игнатов

5. Проект за реклама - „90 години НМА”

                                       Ръководител на проекта: проф. д-р Наташа Япова