Изработено е лого на АЦЕДО

04.12.2013Изработено е лого на АЦЕДО

 

Уважаеми колеги,

Екипът за управление на проект BG051PO001-4.3.04-0055 „Създаване на Академичен център за електронно и дистанционно обучение /АЦЕДО/в НМА „Проф. Панчо Владигеров” има удоволствието да Ви представи логото на АЦЕДО, което е финансирано по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”  за реализирането на проекта:

« Назад към всички новини