Кариерен център - свободни позиции в „Симфониета „София“

06.06.2018Кариерен център - свободни позиции в „Симфониета „София“

Уважаеми колеги,

на основание чл. 90 ал 2, във връзка с чл.91 от КТ ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ „НАДЕЖДА“ ОБЯВЯВА КОНКУРС за следните длъжности   в „Симфониета „София“:

Оркестрант  - цигулка – 3щ. бр,; 

Оркестрант – валдхорна – 2 щ. бр.;

Оркестрант – тромпет – 2 щ. бр.;

Оркестрант – фагот – 2 щ. бр.;

Оркестрант – обой 1 щ. бр.;

Оркестрант - кларинет 2 щ. бр.

Статут на ОКИ  „Надежда“ : Общински културен институт

Адрес:  София 1220, бул. „Ломско шосе“ № 2

Минимални и специфични изисквания за длъжността:

Образование – музикално – средно, бакалавър или магистър

Начин на провеждане на конкурса:

Прослушване

Репертоар на конкурса:

- Първа или последна част от концерт на Моцарт или друг класически концерт;

- Виртуозна пиеса по избор;

- Оркестрови трудности, зададени 2 часа преди провеждане на конкурса;

- Свирене от пръв поглед;

- Събеседване с кандидатите.

Вид правоотношение : трудово

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Заявление за участие в конкурса;
  2. Автобиография
  3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации;
  4. Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - трудова книжка, ;
  5. Програма, с която кандидатът се явява на конкурса.

Срок за подаване на документите:  от 10,00 ч. до 17,00 ч. до 27 юни  /сряда/ 2018 г.

Място за подаване на документите:  подават се лично  в ОКИ  „Надежда“,  бул. „Ломско шосе“ № 2, ет. 2, стая 11 – деловодство, където кандидатите имат възможност да се запознаят с характеристиката на конкурсната длъжност.

Дати на провеждане на конкурса: 02 и 03 юли 2018г. по график от 11.00 ч. до 17.00 ч.

За информаця: тел. 029362585, 029386120, 088 431 0901 и 088 431 0906

e-mail: oki_nadejda@abv.bg и  www. oki-nadejda.com

 

 

 

 

« Назад към всички новини