КООРДИНАТИ ЗА ВРЪЗКА СЪС СЛУЖИТЕЛИ НА НМА

15.05.2020

Уважаеми колеги,

Във връзка с удължаването на извънредното положение, използвайте следните контакти на административни служители на НМА, към които да отправяте въпросите си:

Координати на учебен отдел

Стипендии - Лили Попова -  stipendii.nma@abv.bg 

Здравни осигуровки - Красимира Ханджиева-Колова - kolovanma@abv.bg

Студентски общежития - инж. Евгени Вълков - valkov@nma.bg

Библиотека и фонотека:

д-р Елисавета Петкова - elpetkova@nma.bg

Александър Бойчев - boychevalex@mail.bg

Ива Мавродиева - iva_mavrodieva@abv.bg

Наталия Крачанова - nataly_j7@abv.bg

Любомир Ангелов - ljuboangelov79@gmail.com

 

« Назад към всички новини