ПРИЕМ 2012 - ВАЖНИ ДАТИ!

20.05.2012ПРИЕМ 2012 - ВАЖНИ ДАТИ!

Информация за  предстоящата кандидатстудентска кампания в Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров":

 

 

В А Ж Н И   Д А Т И

 за кандидат-студента 

Такси за кандидатстване - 50 лв. за първи изпит и 25 лв. за всеки следващ.

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ - от 20 юни до 14 часа на 29 юни 2012 г.

ЖРЕБИЙ - на 02 юли 2012 г. от 11.00 часа в концертната зала на НМА

ПРИЕМНИ ИЗПИТИ - от 03 юли до 06 юли 2012 г.

Приемните изпити се провеждат в сградата на НМА

на бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" № 94.

ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ - 7 юли 2012 г.

ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИна 9 и 10 юли 2012 г.

« Назад към всички новини