Конкурси за редовни докторанти в НМА Конкурси за редовни докторанти в НМА 01.09.2017

Обяви за конкурси за докторанти Националната музикална академия „Проф.Панчо Владигеров”,София обявява конкурси за прием на редовни д...

Прочети повече
Конкурси за академични длъжности в НМА Конкурси за академични длъжности в НМА 01.09.2017

Националната музикална академия „Проф.Панчо Владигеров”,София, на основание чл.3, ал.1 от ЗРАСРБ обявява конкурси за заемане на академич...

Прочети повече
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ ЗА уч. 2017 /2018 г.ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ ЗА уч. 2017 /2018 г.23.06.2017

Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" обявява ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ за учебната 2017/2018 година по всички специалности. Кандида...

Прочети повече
НОВОПРИЕТИ СТУДЕНТИ за учебната 2017/2018 г.23.06.2017

СПИСЪЦИТЕ С НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ за учебната 2017/2018 година са обявени в сградата на НМА "Проф. Панчо Владигеров", намираща се на адрес бул. "Евлог...

Прочети повече
Информация за кандидат-студентите от българска народност, кандидатстващи по ПМС № 103/1993 г. и за гражданите на Р. Македония по ПМС № 228/1997 г.Информация за кандидат-студентите от българска народност, кандидатстващи по ПМС № 103/1993 г. и за гражданите на Р. Македония по ПМС № 228/1997 г.23.06.2017

Информация за специалностите и броя на местата за учебната 2017/2018 г., за които ще се приемат студенти - лица от българска народност, живеещи извъ...

Прочети повече
ГРАФИЦИ ЗА ПРИЕМНИ ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ19.06.2017

Уважаеми кандидат-студенти, Поименни графици за реда на явяване по специалности ще бъдат обявени след 15.00 часа във фоайето на сградата намираща се ...

Прочети повече
ГРАФИК НА ПРИЕМНИТЕ ИЗПИТИ след средно образованиеГРАФИК НА ПРИЕМНИТЕ ИЗПИТИ след средно образование15.06.2017

20 юни - вторник 21 юни - сряда 22 юни – четвъртък ТКДФ СОЛФЕЖ И ТЕОРИЯ НА МУЗ. ЕЛЕМЕНТИ - 9 Ч., СТ. 4...

Прочети повече
Обръщение на Декана на Инструментален факултет12.06.2017

Уважаеми студенти, специализанти, докторанти, и всички колеги, преподаватели, работили с Вас, Изказвам искрената си благодарност за отличията и награ...

Прочети повече