Заплащане на таксите за обучение по банков път08.09.2017

Уважаеми студенти, Можете да заплащате таксите си за обучение в Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" по банков път на следната смет...

Прочети повече
Откриване на учебната 2017/2018 г. в НМА Откриване на учебната 2017/2018 г. в НМА 05.09.2017

Уважаеми колеги, Официалното откриване на учебната 2017/2018 г. ще се състои на 14.09.2017 г. от 10:00 ч. в Концертната зала на Национална музикалн...

Прочети повече
Конкурси за редовни докторанти в НМА Конкурси за редовни докторанти в НМА 01.09.2017

Обяви за конкурси за докторанти Националната музикална академия „Проф.Панчо Владигеров”,София обявява конкурси за прием на редовни д...

Прочети повече
Конкурси за академични длъжности в НМА Конкурси за академични длъжности в НМА 01.09.2017

Националната музикална академия „Проф.Панчо Владигеров”,София, на основание чл.3, ал.1 от ЗРАСРБ обявява конкурси за заемане на академич...

Прочети повече
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ ЗА уч. 2017 /2018 г.ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ ЗА уч. 2017 /2018 г.23.06.2017

Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" обявява ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ за учебната 2017/2018 година по всички специалности. Кандида...

Прочети повече
НОВОПРИЕТИ СТУДЕНТИ за учебната 2017/2018 г.23.06.2017

СПИСЪЦИТЕ С НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ за учебната 2017/2018 година са обявени в сградата на НМА "Проф. Панчо Владигеров", намираща се на адрес бул. "Евлог...

Прочети повече
Информация за кандидат-студентите от българска народност, кандидатстващи по ПМС № 103/1993 г. и за гражданите на Р. Македония по ПМС № 228/1997 г.Информация за кандидат-студентите от българска народност, кандидатстващи по ПМС № 103/1993 г. и за гражданите на Р. Македония по ПМС № 228/1997 г.23.06.2017

Информация за специалностите и броя на местата за учебната 2017/2018 г., за които ще се приемат студенти - лица от българска народност, живеещи извъ...

Прочети повече
ГРАФИЦИ ЗА ПРИЕМНИ ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ19.06.2017

Уважаеми кандидат-студенти, Поименни графици за реда на явяване по специалности ще бъдат обявени след 15.00 часа във фоайето на сградата намираща се ...

Прочети повече