ПРИЕМНИ ИЗПИТИ 2020-2021ПРИЕМНИ ИЗПИТИ 2020-202126.05.2020

Онлайн и дистанционни приемни изпити в НМА Уважаеми кандидат-студенти, Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" обявява актуализирана...

Прочети повече
Информация за библиотеката20.05.2020

Във връзка с извънредната епидемична обстановка и заповедта на Ректора от 18.05.2020 г. за удължаване на сесията, Библиотеката ще приема обратно заети...

Прочети повече
Заповед от 20.05.2020 г. 20.05.2020

Допълнение към заповед №РД-09-178/18.05.2020

Прочети повече
Заповеди от 18.05.2020 г. 18.05.2020

Заповед относно приключване на учебната 2019/2020 година. Заповедотносно провеждането на кандидатстудентски изпити в НМА за учебната 2020/2021 година...

Прочети повече
КООРДИНАТИ ЗА ВРЪЗКА СЪС СЛУЖИТЕЛИ НА НМА15.05.2020

Уважаеми колеги, Във връзка с удължаването на извънредното положение, използвайте следните контакти на административни служители на НМА, към които да...

Прочети повече
Заповед от 14.05.2020 г. 14.05.2020

Заповед извънредна епидемична обстановка

Прочети повече
Заповед от 13.04.2020 г. 13.04.2020

Заповед удължаване срока на противоепидемичните мерки

Прочети повече
Заповеди от 27.03.2020 г. 27.03.2020

Заповед за процедури по ЗРАС Заповед удължаване срока на противоепидемичните мерки Заповед за процедури по ЗРАСРБ Заповед удължаване срока на про...

Прочети повече