Заповеди от 18.05.2020 г. 18.05.2020

Заповед относно приключване на учебната 2019/2020 година. Заповедотносно провеждането на кандидатстудентски изпити в НМА за учебната 2020/2021 година...

Прочети повече
КООРДИНАТИ ЗА ВРЪЗКА СЪС СЛУЖИТЕЛИ НА НМА15.05.2020

Уважаеми колеги, Във връзка с удължаването на извънредното положение, използвайте следните контакти на административни служители на НМА, към които да...

Прочети повече
Заповед от 14.05.2020 г. 14.05.2020

Заповед извънредна епидемична обстановка

Прочети повече
Заповед от 13.04.2020 г. 13.04.2020

Заповед удължаване срока на противоепидемичните мерки

Прочети повече
Заповеди от 27.03.2020 г. 27.03.2020

Заповед за процедури по ЗРАС Заповед удължаване срока на противоепидемичните мерки Заповед за процедури по ЗРАСРБ Заповед удължаване срока на про...

Прочети повече
Заповед хонорувани преподаватели25.03.2020

Заповед хонорувани преподаватели

Прочети повече
Информация за JSTOR23.03.2020

Важно: Всички студенти и преподаватели, които преди временното затваряне на Академията са направили своята регистрация в JSTOR (My Jstor) могат да се ...

Прочети повече
Допълнителни мерки във връзка с разпространението на коронавирус20.03.2020

Заповед студентски общежития Заповед за преминаване на дистанционно обучение

Прочети повече