Ръководство

Проф. д-р ДИМИТЪР ЦАНЕВ
Ректор

Завършва Средното музикално училище – Варна в класа на Катя Цветкова; пиано и майсторски клас в НМА “Панчо Владигеров” при проф. Люб...

Прочети повече
Проф. д-р НАТАША ЯПОВА
ЗАМ.-РЕКТОР Учебнометодическа и научноизследователска дейност

Завършва Музикалната академия през 1975 г. със специалност музикознание.  1976 – 1981 г.  – частни занимания при Трифон Силяновс...

Прочети повече
Проф. д-р БОРИСЛАВА ТАНЕВА
ЗАМ.-РЕКТОР Международна и художественотворческа дейност

Борислава Танева е пианист - изпълнител, педагог, камерен музикант, композитор, организатор на музикални събития. Активната й роля в съвременния ку...

Прочети повече
Проф. д-р ИВАЙЛО КРИНЧЕВ
ЗАМ.-РЕКТОР Академичен симфоничен оркестър и дейността на учебния музикален театър

Завършва Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров”, София със специалностите „Хорово дирижиране” в класа на проф....

Прочети повече