Доц. д-р Момчил Георгиев

Роден: 15.08.1959 г. в София

 

Образование:

            2013 г. – Образователна и научна степен „Доктор по музикознание”

1987-1988 г. - “Планиране и прогнозиране в сферата на  културата” - следдипломна квалификация в Университета за национално и световно стопанство

1982-1985 г. - “История и теория на културата” - специализация в СУ “Св. Кл. Охридски”

            Магистър - 1984 г. - Държавна музикална академия – София, специалност флейта

1978 г. - Средно музикално училище “Любомир Пипков” - София

 

Месторабота: 

          от 2016 - член на Управителния съвет на Българското национално радио

           от 2017 - член на Борда на Европейската фондация за оценка и увеличаване качеството на висшето музикално образование MusiQuE

            2015 – Консултант по човешки ресурси в „НВН Консултинг“

            2013 - 2014 – Съветник на министъра на културата и импресарио в „Музикална къща БНР”

            2011 – 2013  - Ръководител на отдел „Дистрибуция” в БНР

            2006 – 2011 г. – Главен музикален експерт на БНР

2000 – 2005 г. – Директор на  "Музикална продукция и състави" в БНР

От 1998 – Хоноруван асистент и асистент в НМА „Панчо Владигеров”

1997 - 2000 г. - Директор на Националния център за музика и танц в Министерство на културата

1996 - 1997 г. - Административен директор на ДМТ  “Стефан Македонски”

1990 -1996 г.- Висш институт за музика и драма в гр. Дамаск, професор по флейта и камерна музика и първи флейтист в Националния симфоничен оркестър на Сирия – основател на флейтовата школа на Сирия

           1988 - 1990 г. - Вестник “Култура” - журналист в отдел “Музика”

           1985 -1988 г. - Министерство на културата, Дирекция “Международна културна дейност”,  специалист по автоматизация на информационните процеси, анализ и координация

 

Професионален опит:                   

Стаж по културни политики във Великобритания, Артс кънсил - 1999 г. и САЩ, Държавният департамент – 2005 г.

Дипломи по мениджмънт и маркетинг в културните дейности от програма ФАР - 1999 г. и Централноевропейския университет в Будапеща - 2000 г.

Генерален секретар на Българската асоциация на работодателите в областта на културата /БАРОК/

Програмен мениджър на Международния фестивал “Софийски музикални седмици”

Участие в културни мисии, конференции и семинари, член на жури в Чехия, Русия, Израел, Кипър, Куба, Египет, Ливан, Холандия, Италия, Германия, Унгария, Хърватска, Словения, Белгия, САЩ, Канада, Швеция, Китай, Испания, Франция, Швейцария, Англия, Шотландия, Полша, Словакия, Финландия, Румъния.

Записи за БНТ и БНР, за радио и телевизионни програми във Франция, Канада, Ливан и Сирия

            Експерт на Европейската комисия:

-          в борда на проекта за оценка на риска в изпълнителските изкуства OiRA (Online instrument for risk assessment in the performing arts) - от 2014;

-          за референтната група „Изкуство, развлечение и отдих” към програмата ESCO (European skills, competences and occupations) – от 2012;

-          за комитета „Live performance” на ГД „Социално дело и равни възможности” – от 2008;

-          консултант по управление на програми и проекти на ФАР през 90-те години.

            Постоянен съветник по европейско сътрудничество на Съюза на концертните  организации в Русия /СКОР/

Председател на Фондация “Проф. Влади Симеонов”, член на управителния съвет на “Арт Мюзик Център”

Над 120 публикации в печата у нас и в чужбина на музикална, културна и др. тематика. Съставител, автор и редактор на книгите ”Един ден в кухнята на оркестъра” и „Социалният диалог в изпълнителските изкуства” (2007). Автор на книгите „100 свидетелства за Борис Христов“ (2014) и „Тишина. Запис“ (2015)

Съавтор и водещ на предаването за култура “Ключове” на Програма “Христо Ботев” в БНР, член на Програмния съвет на БНР (2001-2005)

Автор на звуковата картина на театралния проект „Телефонна кабина“ с участието на балкански режисьори под ръководството на Крикор Азарян – 2004 г.

            Лектор и автор на учебни програми по мениджмънт на сценичните изкуства в Националната музикална академия, Нов български университет, Пловдивския и Великотърновския университети, НАТФИЗ и др., гост-лектор на международни конгреси и конференции на мениджъри (IAMA, ISPA и др.), както и организатор на международни срещи, семинари и обучения. Ръководител на магистратура „Мениджмънт на музикалните индустрии“ в Националната музикална академия

Английски, немски, руски /писмено и говоримо/и арабски /говоримо/ езици

« Назад