Студентски съвет

Студентският съвет е пространство, в което не съществуват ограничения, свързани с пол, раса, етнос, конформизъм, несериозност, сериозност, високомерие, примирение. Ние сме студентите.

Всеки студент на НМА може да участва в работата на Съвета и да използва неговите възможности.

Ние сме обединени от нещо много по-голямо от нормата на закона. Отнасяме се един към друг неформално, съпричастно, откровено. Правилата ни служат да свършим задачата, а не да ограничават преценката ни.

Ако нещо си струва да бъде направено, струва си да бъде направено по възможно най-добрия начин.

Председател на СС - Мадлен Янкова

Представители на Студентски съвет във Факултетните съвети:

ФС – ВФ

 • Мадлен Янкова
 • Денислав Новев

ФС – ТКДФ

 • Надежда Стоилова
 • Надежда Димитрова

ФС – ИФ

 • Алекс Атанасов
 • Йоан Кьосев
 • Дария Кръстева  

Представители на Студентски съвет в Академичния съвет:

 • Мадлен Янкова
 • Надежда Стоилова
 • Алекс Атанасов
 • Георги Николов
 • Йоан Кьосев
 • Яна Василева

 

Комисия по социално-битови въпроси на учащите се

Състав

Контакти